Nové byty v Břeclavi postup koupě nového bytu, Břeclav

Rezervace nového bytu v Břeclavi
Objednání prohlídky nového bytu v Břeclavi

Valid HTML 4.01 Transitional

Jak postupovat při koupi

Nezávazná ústní rezervace platí po dobu 3 dnů

Poté bude klient postupně vyzván k podpisu těchto smluv a k následujícímu postupu:

Smlouva o rezervaci
bytová jednotka je klientovi rezervována 7 dnů od podpisu rezervační smlouvy a klient má tuto dobu na úhradu 1. části kupní ceny (rezervační poplatek) ve výši 100.000 Kč, který se stává smluvní pokutou v případě, že se klient do smluveného termínu v rezervační smlouvě nedostaví podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní
To je smlouva, která již řeší platební podmínky a po obsahové stránce je již velmi blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a prodávající se v ní zavazují za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Nedílnou součástí je budoucím kupujícím upřesněn vybraný způsob financování nákupu nemovitosti. Na základě podpisu smlouvy o smlouvě budoucí provede banka výmaz zástavního práva k bytové jednotce. Kupující pak na základě čistého LV je povinen uhradit cenu stanovenou ve smlouvě o smlouvě budoucí do 20-ti dnů na účet České spořitelny. Od kupní ceny se odečítá rezervační poplatek ve výši 100 000,- Kč a částka 100 000,--Kč jako pozastávka do doby uzavření Kupní smlouvy.
Po kolaudaci je prodávající povinen uzavřít do 30 dnů Kupní smlouvu.
Částku 100 000,-- Kč je povinen kupující uhradit do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy.

Sumarizace:postup koupě nového bytu, Břeclav
© 2009 handy corp. s r.o. - všechna práva vyhrazena, created by GrafickáDílna.eu
Doporučení: Oblečení a Kabelky Desigual Praha, ale i celá ČR - kup na Zootu.